O R T H O D O X

 

 

R E V U E

 

seženete v knihkupectví Oliva 

Jilská 7, 110 00 Praha 1, Otevřeno: po-pá 10-18 hod. Tel. 0606/657544,

které na síti ho najdete zde a nyní funguje již i jeho internetová verze.

 

 

 


 

1 (1997) anotace

 

I. V. Popov

Idea zbožštění v rané východní církvi

 

V. Lossky

Vykoupení a zbožštění

 

V. Němec

Marius Victorinus a dogmatické spory jeho doby  

 

Marius Victorinus

O nutnosti přijmout homoúsios  

 

Basile Krivochéine

Asketické a theologické učení sv. Řehoře Palamy  

 

Kněz Iakob

Utrpení a umučení královny svaté Šušaniky (gruz. legenda)  

 

G. Kountouris

Důležitost předmětu zpovědnictví

 

A. Chrapovickij

Epitimie

 

 


 

 

2 (1998) anotace

 

B. Krivochéine

Asketické a theologické učení sv. Řehoře Palamy (dokončení)

 

sv. Řehoř Palama

Vyznání pravoslavné víry

 

H. Dörrie

Hypostasis - dějiny pojmu a významu

 

V. Lossky

Theologické chápání lidské osoby

 

J. Meyendorff

Apoštol Petr a jeho nástupnictví v byzantské theologii

 

J. N. Trubeckoj

Theologie v barvách

 

 

 


 

 

 

3 (1999) anotace

 

 

J. N. Trubeckoj

Theologie v barvách

 

K. Ware

Úvod ke sváteční mineji

 

Ján Zozuľak

Význam pojmu teológia

 

Aristeidés

Apologie

 

V. Lossky

Vycházení Ducha Svatého v pravoslavném učení o Trojici

 

G. Florovsky

Pohled na stvoření v patristickém myšlení

 

J. Meyendorff

Svatá Trojice v theologii sv. Řehoře Palamy

 

Grégorios Palamas

Desatero podle Kristova zákona

 

Arcibiskup Basile (Krivochéine)

Duch Svatý v životě křesťana podle učení svatého Symeona Nového Theologa

 

 


 

 

 

4-5 (2001) – anotace

 

 

 

Dórotheos z Gazy

O pokoře  

 

Ulrich Berner

Órigenés a filosofie       

 

Filip Karfík 

Dionysios Areopagités: 

křesťanské přetvoření antického novoplatonismu

 

Ysabel de Andia 

Trojiční theologie Dionysia Areopagity    

 

Imrich Belejkanič

Teológia a technológia

 

Ján Zozuľak 

Človek podľa Božieho obrazu a podoby       

 

P. A. Florenskij

Obrácená perspektiva    

 

J. N. Trubeckoj 

Dva světy ve staroruském ikonopisectví

 

Arcibiskup Basile (Krivochéine) 

Symbolické texty v pravoslavné církvi               

 

John Meyendorff 

Nový život v Kristu: Spása v pravoslavné theologii         

 

Georgios Mantzaridis 

Nestvořená milost podle Řehoře Palamy            

 

Gruzínská legenda 

Umučení devíti svatých dětí       

      

 


 

 

 

 

NA HLAVNÍ STRÁNKU