Znak fakulty

 

Detašované pracoviště Pravoslavné bohoslovecké fakulty 

Prešovské univerzity 

(Olomouc)

 

V zimním semestru vyučuji: 

 

Dogmatiku (III.-V. ročník)

 

Zkoušet přijedu 29. 1., ale je zde možnost, že přijdete v Praze

 

Kontakt: 

 

Od úterý do pátku mě najdete v úřadě eparchiální rady pražské eparchie – Praha 2, Resslova 9a; 

tel. 224 916 269

nejlépe předem domluvit telefonicky nebo na mailu

  

Požadavky ke zkoušce a literatura

(pro další literaturu k dogmatice klikněte také zde)

 


 

Dogmatika (III. ročník)

 

Soteriologie

 

Požadavky:

 

Ovládat látku v rozsahu níže uvedené základní literatury a na základě toho, co bylo řečeno na konzultacích

 

Okruhy ke zkoušce:

Pravoslavná antropologie 

Prvotní hřích

Dějiny spásy

Nový Adam

Pravoslavné učení o zbožštění

Pravoslavné chápání vykoupení

Kristův život z hlediska naší spásy

 

Základní literatura:

 

I. Belejkanič, Pravoslávne dogmatické bohoslovie I., Prešov 1995, s. 167-220

G. Florovsky, „Pohled na stvoření v patristickém myšlení“, in: Orthodox revue 3 (1999), s. 96-123

V. Lossky, „Vykoupení a zbožštění“, in: Orthodox revue 1 (1997), s. 45-53

V. Lossky, Náčrt mystickej teólogie východnej církvi, Pravoslavný theologický sborník V., Praha  1977-XX (5) 1997, Prešov (kapitoly Stvořené bytí, Obraz a podoba, Spasitelná činnost Syna)

Eucharistická modlitba (po Svatý, Svatý, Svatý)  z liturgie sv. Basila Velikého

 

Doplňující literatura:

 

V. Lossky, Dogmatická teologie, Praha 19942

J. Meyendorff, „Nový život v Kristu: Spása v pravoslavné theologii“, in: Orthodox revue 4-5 (2001), s. 185-202

J. Meyendorff, Byzantine theology, New York 1974

I.V. Popov, „Idea zbožštění v rané východní církvi“, in: Orthodox revue 1 (1997), s. 11-41.

patriarcha Sergij, O Spasení, Prešov 1956

D. Staniloae, Dogmatik 2. Bd., Zürich 1990

K. Ware, Cestou ortodoxie, Praha 1996

 

 


 

 

Dogmatika (IV. ročník)

 

Pravoslavné učení o svátostech

 

Požadavky:

 

Ovládat látku v rozsahu níže uvedené základní literatury a na základě toho, co bylo řečeno na konzultacích

Okruhy ke zkoušce:

Pravoslavné učení o svátostech obecně (výklad pojmu, aspekty…)

Eklesiologie a tajiny (svátosti)

Život v Kristu

Ohraničený počet?

Boží milost

Křest

Myropomazání

Eucharistie

Kněžství

 

Základní literatura:

 

I. Belejkanič, Pravoslávne dogmatické bohoslovie II., Prešov 1996

Š. Pružinský, Život v Christu, Prešov 1988, 164-195

 

Doplňující literatura:

 

N. A. Matsukas, Δογματική καὶ Συμβολική Θεολογία Β, Θεσσαλονίκη19962

J. Meyendorff, „Nový život v Kristu: Spása v pravoslavné theologii“, in: Orthodox revue 4-5 (2001), s. 185-202

J. Meyendorff, Byzantine theology, New York 1974

J. Popović, Догматика православне цркве III, Београд 1978

 


 

 

Dogmatika (V. ročník)

 

ESchatologie

 

Požadavky:

 

Ovládat látku v rozsahu níže uvedené základní literatury a na základě toho, co bylo řečeno na konzultacích

Okruhy ke zkoušce:

Eklesiologie a eschatologie

Eschatologie (obecně)

Eschatologické zaměření pravoslavné víry

Smrt

Posmrtný život

Vzkříšení

Modlitby Církve za zesnulé

 

Základní literatura:

 

I. Belejkanič, Pravoslávne dogmatické bohoslovie II., Prešov 1996

Архиеп. Антоний Бартошевич, О загробной жизни души человека, Мюнхен 1994

 

 


 

materiály ke stažení

(více jich je zatím k dispozici zde)

 

 

Tabulka sedmi všeobecných sněmů *.pdf

 

Athanasius Alexandrinus, Epistula ad Afros episcopos 11 – úryvek o Duchu Svatém (v kontextu Trojice) na nikájském koncilu; česko-řecky v *.pdf

 

Nikájské vyznání – česko-řecko-latinsky *.pdf

 

Nikájsko-konstantinopolské vyznání – česko-řecko-latinsky *.pdf

 

Chalkedonské a konstantinopolské (680) christologické vyznání – řecko-česky  *.pdf

 

Krátký text pokoušející se na malém prostoru shrnout to základní v nauce o zbožštění v *.pdf  

 


 

 

NA HLAVNÍ STRÁNKU